18 maj 2024
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 10-LECIE DOLINY KARPIA

10-lecie Doliny KarpiaAula Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze wypełniła się 14 grudnia po brzegi, gdyż obchodzono w niej wyjątkowy jubileusz – 10-lecie Doliny Karpia.

Już od dekady Dolina Karpia może szczycić się swoją marką i to właśnie było powodem uroczystych obchodów, na które zostało zaproszone szerokie grono gości. Obszar działania Stowarzyszenia, będącego organizacją pozarządową, obejmuje bowiem 7 gmin: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice i Tomice.

„Stowarzyszenie Dolina Karpia jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz wzmocnienia aktywności lokalnej, rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia poprzez budowanie spójnej i widocznej oferty turystycznej” – czytamy na stronie Stowarzyszenia.

Jak wyglądało wdrażanie LSR?

Stowarzyszenie Dolina Karpia zrzeszające 7 gmin (Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator)  już od ponad 10 lat wdraża Strategie Rozwoju obszaru. To właśnie za pośrednictwem Stowarzyszenia przekazanych zostało blisko 40 mln zł na rozwój obszaru Doliny Karpia. Środki, które wykorzystane zostały przez samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców czy przedstawicieli sektora rybackiego. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Dolina Karpia powstało ponad 90 miejsc pracy, wybudowano i wyremontowano ponad 100 obiektów infrastrukturalnych a także przekazano wsparcie finansowe na organizację ponad 150 wydarzeń kulturalnych. Przez ostatnie 10 lat Dolina Karpia rosła w siłę. Dzisiaj możemy mówić, że Dolina Karpia to nie tylko „tyle możliwości, ile karp ma ości”, ale przede wszystkim Marka Lokalna.

Program uroczystości związanych z jubileuszem obejmował między innymi: podziękowania osobom, firmom oraz instytucjom związanym trwale ze Stowarzyszeniem; prezentację multimedialną dyrektor biura Anny Świątek; przemówienia w formie prezentacji multimedialnych siedmiu włodarzy gmin; projekcję filmów promocyjnych; degustację potraw charakterystycznych dla Doliny Karpia.

Podczas uroczystości nie zabrakło miejsca na wspomnienia o tworzeniu Doliny Karpia, która, patrząc z perspektywy czasu, okazała się sukcesem. Idea jej powstania budzi podziw nie tylko wśród mieszkańców, ale także osób coraz częściej odwiedzających Dolinę Karpia.

Kulturalnypowiat.pl miał swój udział w uroczystościach prezentując reportaż o wybranych beneficjentach Doliny Karpia. W rolę reporterów wcielili się młodzi dziennikarze z Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze, którzy współtworzą młodzieżową internetową telewizję ROKVitaNews.

Galeria