18 maj 2024
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE – 11.11.2018 R.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze – 11.11.2018 r.Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 726. rocznicy lokacji miasta Zatora Urząd Miasta w Zatorze zorganizował Uroczystą Sesję Rady Miejskiej.

LIV Sesja Rady Miasta odbyła się 11 listopada w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Orlicki. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu i przedstawieniu porządku obrad Burmistrz Zatora Mariusz Makuch odczytał list okolicznościowy. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Zbigniew Biernat.

Podczas Sesji radni Rady Miejskiej w Zatorze przyjęli Rezolucję w sprawie upamiętnienia czynu niepodległościowego mieszkańców gminy Zator. Po tym punkcie obrad głos zabrał dr Przemysław Stanko przedstawiając prezentację dotyczącą ruchów niepodległościowych w Gminie Zator.

Tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Zator” odznaczony został profesor Łukasz Konieczko – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tytułem „Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej” uhonorowano Wiesława Suska, cieszącego się w swoim środowisku powszechnym uznaniem i szacunkiem. Sylwetki obu bohaterów tego wydarzenia przedstawiono szczegółowo w prezentacjach.

Na zakończenie Burmistrz Zatora przedstawił podsumowanie kadencji 2014-2018 i wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej uroczyście podziękował radnym i sołtysom w związku z upływem VII kadencji  Rady Miejskiej w Zatorze.

Wideo

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 11.11.2018 r.
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 11.11.2018 r.

Galeria